Начало

Цели

Your business tag line here.

Българско дружество за измерване и оценяване в образованието

Сдружение с нестопанска цел “Българско дружество за измерване и оценяване в образованието” (БДИОО) е юридическо лице, отделно от членовете си, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Начало

Цели

Управителен съвет

Устав

Услуги

Проекти

Изследвания

За контакт